Advent misztériuma és az erények

Forrás: www.kristalycsakra.eoldal.hu

November 29-én vasárnap meggyújtjuk az első adventi gyertyát, és ezzel kezdetét veszi a misztérium. Ez a négyhetes periódus az ember próbája, melyet hittel, szeretettel és a Fény erejével sikeresen teljesíthetünk.
Advent misztériuma
Advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre.
Advent négy hetében az ezt bizonyítandó próbák négyféle kísértés képében érkeznek, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában az embernek, hogy „jól vizsgázzon”.
A próbákat (kísértéseket) az ellenerők szolgáltatják számunkra, hiszen az ő feladatuk az emberi lény ilyenformán való tanítása. Az angyalok Advent időszakában fokozatosan hazatérnek gyógyulni és pihenni, hiszen egész évben egy náluk sokkal nehezebben rezgő energiatérben kell helyt állniuk. Sokan nem is tudják mennyire megviseli ez őket. Gondoljunk csak bele, mintha nekünk kellene folyamatosan egy forró szaunában, vagy jégveremben lennünk, és közben még figyelnünk, dolgoznunk is…
Ez az időszak most saját erőnkről, helyt állásunkról szól. Ha a Szeretet – Hit és Remény energiáit folyamatosan magunkban megtartjuk, és az isteni erényeket behívjuk, mindezeken keresztül megerősödve haladhatunk tovább a fejlődés útján.
Bár az angyalok eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével, azok erejét magába hívva, felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.
Meditáljunk rá az erények Fényére, hívjuk be az adott isteni Erény sugarát és töltekezzünk fel vele. Ha megtartjuk magunkban tanításait, örök részünkké válhatnak és létünk alappilléreiként segítenek feladatainkban.
Minden adventi héten egy-egy arkangyal és Jézus állnak mellettünk, hogy segítsenek. Ők felügyelik a Föld dimenziójának rendjét, és ők segítenek az erények befogadásában is.
Mikor ebben az időszakban meditálsz, hívd magad köré az adott arkangyal erejét, hogy védelmezzen. Kérheted még Jézus, Szűzanya és Földanya segítségét is, mert Ők mindig itt vannak velünk.
Advent és az erények
Advent első hete – Igazságosság erénye – Mihály arkangyal
Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Az archék, akik az ember fizikai egészségét hivatottak védeni, most elállnak az ember mellől. Az ellenerők ezért ezt a területet próbálják meg. Céljuk a megtévesztés, hogy becsaphassák az ember érzékelését; így megbomlaszthatják az ember és a világ harmonikus viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.
Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre. Az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát és feltárja előttünk az álságot.
Cél:
Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni.
Hívjuk be ezen a héten az Igazságosság Lelkét, és Mihály segítségével fogadjuk be energiáit.

Mihályról:
Mihály arkangyal minden lélek spirituális sorsának a megoltalmazására hivatott. Olyan intenzitással szeret, amit el sem tudsz képzelni, mialatt türelmesen figyelemmel kísér életről életre, lelked tüzének pislákoló parazsát addig szítva szíved oltárán, míg az istenszeretet és a lelkesültség lángja fel nem lobban, lerombolva korlátaidat, szabaddá téve téged!
Nagy fejedelem lévén, Mihály uralma kiterjed mindazokra, akiknek országa nem e világból való. Hogy hazavezessen, szent erejével támad rá a benső rosszra, miközben arra szólít fel bennünket, hogy negatív energiánkat pozitívvá alakítva a béke, a szépség, a szeretet medrébe tereljük. Ha spirituális utad jelentősége nőttön-nő, Mihály arkangyal energiája dolgozik benned. A Mihály „tüze” sokkal több képes kifejezésnél. A spirituális jelölt szó szerint hamuvá égeti azokat a maga állította korlátokat, amelyek úgy merülnek fel, mint az élet eseményei által kiváltott indulatgomolyok. Amikor szembenézel az igazsággal, sokszor érzed e tűz hevét, perzselését. Így például a szenvedélyes harag a változás hatékony hajtóerejévé válhat. Fogadd el, érezd, hogy elönt a hő, dühbe gurulsz, megnő az erőd! Amint megnyílik a szíved, a düh úgy alakul át, hogy te rálelhetsz a dolgok szeretetteljes megoldására.
Mihály addig-addig ügyel lelked fényének növelésére, amíg megszabadulsz karmádtól és más korlátaidtól. Ahányszor sikerül nem kívánt eseményeket pozitívvá alakítanod, elpusztítod hamis avagy szűkös éned egy részét. Mihály azért a napért él, amelyen szabaddá válsz, azonossá Örök Éneddel. Célja mindannyiunk üdvözülése, hogy ismét szerető közösséget alkossunk. Mihály nemcsak spirituális sorsunkat oltalmazza, hanem testünket is. Hívd Mihályt, hogy bajnokod legyen, nehéz helyzetekben bátorságot öntsön beléd és védelmezzen. Végső eltávozásod után Mihály méri le lelked súlyát. A szeretetesszencia, amit összegyűjtöttél, égbe röppen, mivel könnyű, mint a pehely, a súlyosan megrakott ego viszont lehull. Ez az ego visszavon téged újra meg újra az életbe, mígnem képessé válsz elfogadni Mihály átalakító tüzét. Ha újjászületéseddel el kívánod érni a szabadságot, ne várj vele halálod pillanatáig Hívd máris Mihályt, hogy elkalauzoljon oda, ahol szembesülsz Örök Éneddel.
Fohászok Mihály Arkangyalhoz:
„Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól.”
„Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel.”
„Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot.”
„Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.
” Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat.”
Advent második hete – Mértékletesség – Melkizédek arkangyal
Az ellenerők leginkább az éteri testet környékezik meg. Olyan hajlamokat keresnek benne, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Az arkangyalok a felelősek az ember éteri testének védelméért, de ebben az időszakban ők távoznak el mellőlünk. Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben, egyszóval mindenben.
Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül is megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!
Figyeljünk oda, mert sokszor próbálnak majd minket veszekedésbe kergetni és szükségtelen érvelésekkel feldühíteni. Legyünk ebben is mértékletesek. Nem kell mindenáron az igazunkat hajtogatni, és ha úgy érezzük, a másik fél nem akar engedni, kérjük meg a vita felfüggesztésére, hogy most nem tudunk ebben a témában érdemileg nyilatkozni, térjünk rá vissza később. Amint a kísértés eltűnik a dolog is jelentéktelenné lesz.
Ha a tudatosságunkat beszédünkre is kiterjesztjük, megszületik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.
Cél:
Meg kell tanulnunk követni a magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül.
Hívjuk be ezen a héten a Mértékletesség Lelkét, és Melkizédek segítségével fogadjuk be segítő erejét.

Melkizédekről:
Melkizédek jelentése igazság, jámborság királya, ki egy személyben egyesíti a főpapi és királyi méltóságot. Mellesleg Ő maga az ún. primordiális principium, más néven a mozdulatlan mozgató. A keresztény Biblia azt mondja róla Jézus az örök főpap Melkizédek rendje szerint.
Melkizédek, Metatron és Michael irányítása alatt folyik naprendszerünk teljes átformálása.
Ők végzik a szellemi tanítók átprogramozását is, akik teljes téveszméik rabságában élve nem tartják fontosnak azt, hogy a földi értelem kiemelkedjen az anyagi káprázatvilágából.
Elérkezett hát az idő, hogy a földön lévő Melkizédek Papság egyesüljön a magasabb mennyekből érkező Melkizédek Rendel.

Fohászok Melkizédek Arkangyalhoz:
„Melkizédek Arkangyal, jöjj és tölts meg engem a Mértékletesség
Lelkével, hogy óvó fénye segítsen utamon.”
„Melkizédek Arkangyal, kérlek védd meg éteri testemet
minden támadástól, és vértezz fel engem a Mértékletesség erejével!”
Advent harmadik hete – Bátorság – Metatron arkangyal
Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. Az ember asztrális testét az angyalok vigyázzák. Mivel most ők is hazatérnek, az ellenerők ezt a területet is támadás alá veszik. Az ember úgy éli meg ezt, mintha elvesztené lelki egyensúlyát, ezáltal kibillenhet az egyenesből és leléphet az útról. Úgy érezhetjük, hogy lelkünk három ereje nem működik összhangban és nem szolgálnak minket. E három erő az Akarat, az Érzelem és a Gondolat.
A lélek e három vetületét újra harmóniába kell hoznunk, és ebben segít a bátorság ereje! A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.
A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A félelem pedig képes az embert olyan dolgokra késztetni, amit nem szeretne megtenni. A bátorság erejével képesek vagyunk ezen lélekrészeinket újra egyensúlyban hozni.
Cél:
Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Meg kell őriznie lélekjelenlétét!
Hívjuk be ezen a héten a Bátorság Lelkét, és Metatron arkangyal segítségével engedjük magunkba egyensúlyba hozó erejét.

Metatronról:
Metatron – a felelőségvállalás arkangyala, Isten fő irattárosa avagy titkára, Héber legendák szerint nem volt mindig angyal, valaha halandó ember volt, és az Enoch nevet viselte. A legenda azt mondja: Enoch Istennel járt, és Isten magához emelte. Metatron ellenőrzi azt a különleges irattárat, ahol minden gondolatunk és tettünk feljegyeztetik egy lényegileg szellemi, roppant érzékeny lemezre. Látja gondolatainkat, és segít tisztán tartani azokat, hogy képesek legyünk befogadni az igazságot, amitől jobbak és boldogabbak leszünk. Segítségünkre van, hogy kapcsolatba kerülhessünk igaz belsőnkkel és felsőbb énünkkel, ha megkérjük erre.
Nem elég arra törekedni, hogy boldog gondolataink legyenek. A cél az, hogy megtisztítsuk értelmünket balhiedelmeinktől, és felkészítsük az igazság befogadására. Arra születtél, hogy az egyedül rád jellemző módon kerülj kapcsolatba Istennel. de míg nem ismered fel az igazságot, automatikus reakciók hatására a felszíni értelem mozgat. Indulataid, környezeted és körülményeid, testi érzeteid, kulturális balhiedelmeid és előítéleteid sugallatára cselekszel. Amint megtanulsz mindig magasabbra törve élni, Örök Éned tölti be tudatodat azzal a céllal, hogy szeretetben, szabadon önmagával egyesítsen.
Semmi nem ölt testet úgy, hogy előbb ne jelent volna meg gondolatként. Te magad is Isten gondolata vagy, képes arra, hogy teremtő elképzeléseid révén kapcsolatot teremts az Örök Értelemmel. Kérd Metatront, ő tegye gyorsabbá agyad működését, fedje fel előtted, aminek a foglya vagy. A megtisztult képzelet Isten kifejezőeszköze.

Fohászok Metatron Arkangyalhoz:
„Metatron Arkangyal, a Bátorság szent erejét öntsd szívembe, hogy legyőzhessek minden félelmet.”
„Metatron Arkangyal, kérlek védd meg asztális testemet minden támadástól, és vértezz fel engem a Bátorság Fényével!”

Advent negyedik hete – Bölcsesség – Jézus
Az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Már nincs angyali védelmező körülöttünk és a Föld körüli tér is magányossá válik. Lehetőségünk nyílik azonban új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni. Az ember belső magányosságot él meg. De ez a magány nem más mint az a kozmikus üresség – univerzális tér, melyet megtölt a Szellem ereje. Ha a bölcsesség erejével felemelkedünk a Szellemiség Örök Templomába, ott megláthatjuk, hogy az a magány nem más, mint a Szellem teljessége.
Ha az ember engedély nélkül lép be a szellemi világba, akkor nem veheti magához az őt megillető tudást, és így félrevezetheti magát.
Az emberrel a szellemvilágba való belépés előtt a „küszöb őrei” itatják ki a „felejtés poharát”, és visszajövetelnél az „emlékezés poharát”.
„Felejtés pohara” => Az ember felejtse el a földi logikát, hogy az ne torzítsa a szellemvilágban megszerzett bölcsességét.
„Emlékezés pohara” => Az ember a földi világba való visszatérés után is emlékezzen az „égben” kapott bölcsességekre.
Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása. De mindezt igaz szívvel és szeretettel, ne akaratossággal. Legyen kellő alázatunk a szellemi világok bölcsessége előtt, és engedjük magunkba azok erejét.
Cél:
A sikeresen teljesített előző három próba után, a negyedik héten megnyíló lehetőséggel élni, hogy kapcsolatba kerüljünk a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a Karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.
Hívjuk be ezen a héten a Bölcsesség Lelkét, és Jézus segítségével engedjük magunkba a szellemi világok fénylő erejét.
Jézussal minden szellemi világba beléphetünk, ha annak tudására megérett lelkünk. Ő pontosan tudja, milyen bölcsességre van szükségünk, hagyjuk hát vezetni magunkat általa.
Jézust nem kell bemutatnom, hiszen mindünkben benne él, mint az ÉLET URA. Ha szíved szeretetében keresed, megtalálod. Mikor őt hívjuk, szívünkkel hangolódjunk rá az Ő Fényszívére és ismerjük fel őt. Sokszor az ellenerők más képét felvéve próbálnak eltéríteni bennünket. Ha szívünk szerető isteni Fényével megvilágítjuk azt, aki eljön hozzánk, feltárul igaz valója s mi az isteni Fényben meglátjuk Őt.

Fohászok Jézushoz:
„Jézus, Uram a Fényben! Kérlek, telíts meg engem a szellemi Világok
Bölcsességének erejével, hogy mindazt magamhoz vehessem, mi utamon segít és védelmez engem.”
„Jézus Krisztus kérlek, a magány érzését töltsd ki a te Szent Lelkeddel és óvj meg minden rosszakarattól és félrevezetéstől.”
„Jézus, szívemet feléd kitárom és beengedlek Téged. Kérlek, fogadj be
Szíved Templomába engem és őrizz meg Szeretetedben. Mindörökké.”

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

One thought on “Advent misztériuma és az erények”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük