A pedagógiai euritmia

Forrás: http://euritmia.blog.hu/2015/02/26/a_pedagogiai_euritmia

Mi az euritmia?

Az első waldorf iskola Stuttgartban alakult. Rudolf Steiner két új tantárgyat csatolt az addig általánosan ismert tantervhez, a formarajzot és az euritmiát. Rudolf Steiner elengedhetetlennek tartotta a waldorf iskolákban az euritmia tantárgyat. Fontosabbnak mint a testnevelést.

Az euritmia nem a fizikai testet edzi, hanem az ember benső lényét. A gyermek lelkiségére hat a mozgáson keresztül. Az euritmia a léleknek a megismerését, a világba való elhelyezését tanítja. Olyan benső lelki minőségekről beszélek mint az öröm, áhítat, érzékenység stb., melyek megfelelő támogatás, bátorítás nélkül „bennszorulhatnak” a gyermekben, nem fejeződhetnek ki szabadon.
Mindez a mozgáson keresztül történik. Az euritmia minden mozdulata lélekkel áthatott mint az emberi beszéd.

Ezen mozgások rendszeres ismétlése által egy belső kontroll alakul ki az ember saját lelki világára, amit értek itt úgy, mint egy figyelmet, a belső folyamatokra való odafigyelést.
Ezen mozgások által megerősödik a harmónia, az egyensúly belső észlelése. A gyermekben meg vannak ezek a tulajdonságok, de bátorítani, támogatni, óvni kell a gyermek növekedése során. Ez egyébként egyre fontosabb a mai korban, mikor egyre több lélektelen impulzus érkezik a gyermekekhez (tv, számítógép..), melyek ráadásul mind a fejre hatnak.

Miért tanulják a gyerekek a waldorf  iskolákban?

A gyermek mozgásában, az órán való jelenlétében megjelennek az egyéni lelki kihívásai, tanulási és érzelmi problémái. Ezeket a ritmusokkal, bizonyos formákkal, illetve a beszéd és a zene euritmia eszközeivel igen nagy hatékonysággal lehet korrigálni. Többek között ezt is hivatott gyógyítani az euritmia a gyermekek életében. A heti egy alkalom, vagy a tantervben 5. osztálytól megjelenő heti 2 euritmia óra csodálatos eredményekre képes.

Az iskolákban a tanterv úgy van felépítve, hogy végigkísérje a gyermek fejlődését az iskolaévek alatt, és próbálja támogatni azokat az új erőket, melyekre a gyermek fejlődése során folyamatosan szert tesz, illetve korrigálja az esetlegesen fennálló merevségeket, görcsöket, egyéb visszahúzó tendenciákat, melyek akadályozzák az egyén kibontakozását.

Mi történik egy órán?

Az euritmia órán kozmikus alakzatokban, mintázatokban, formákban mozdulunk, melyek minden ősi kultúrában megjelentek. Ezek a kör, a spirál, a háromszög, a négyszög, az ötös illetve a hetes csillag s.t.b., valamint megjelennek ezen formák mozgása, elforgatása is. Pl a kör „ légzése”, a szűkülő és táguló kör.

A beszéd és a zene euritmiában a beszéd és a zene dallamai mozdulatokban fejeződnek ki. A mozgások, a formák gyakorlása finoman beépül a gyermek lelki alkatába, szervezi, strukturálja a gyermek energiáit, bizonyos áramlásokat. A fizikai testre, a belső szervekre, többek közt az agy alakulására is hatással van.

A tanterv felépítése végig kíséri a gyermek fejlődését, hogy szembe tudjon nézni az egyes életszakaszok kihívásaival. Az alsó osztályokban meséken keresztül, egy történetbe ágyazva , az ünnepkörhöz igazítva találkoznak a gyermekek ezekkel a mozgásokkal. A 4. osztálytól azonban fegyelmezettebbé válik, és kapcsolódik a többi tanóra anyagához is. A felsőbb osztályokban illetve a gimnáziumban pedig már művészi kifejező eszközként jelenik meg.

Mit jelent az, hogy az euritmia szociális művészet?

A csoportosan végzett művészi mozgás megtanulása nem annyira egyéni bátorságot igényel (bár vannak egyéni feladatok is), hanem az érzékenységet, egyfajta figyelem kifejlesztését a másik felé.
Harmonikusan mozogni egy vagy több társsal komoly gyakorlást jelent, mely nem engedi figyelmen kívül hagyni a többiek egyéni különbözőségeit. A mozgásban egészen finom módon jelennek meg ezek a különbözőségek. Az ember az együttmozgás révén felemelkedik a többiekkel egy megosztott lelki térbe, és itt feltárulnak a szociális birodalom törvényei. Megtanulunk együtt érezni, együtt mozdulni embertársainkkal.

Álljon itt egy idézet, ami nagyon szépen kifejezi az euritmia szellemi lényegét:

„Az euritmia átalakító erővel hat az emberre. Fejlődése során az euritmista fokozatosan képessé válik arra, hogy fizikai mozgásában érzékfeletti tartalmakat jelenítsen meg, azaz híddá váljon anyagi és szellemi világ között. Átalakulását annak köszönheti, hogy az euritmia által a legmagasztosabb eszményeket igyekszik magába fogadni, megélni és mozdulataiban megvalósítani.”

Zsolnai Krisztina

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
A pedagógiai euritmia, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.